12:49 14/07/2011

Hai “siêu” bộ vào danh sách kiểm toán năm nay

Bảo Anh

Kiểm toán Nhà nước vừa có buổi làm việc với lãnh đạo hai Bộ Tài chính và Công Thương về việc triển khai kiểm toán tại hai “siêu” bộ này

Một góc trụ sở Bộ Công Thương tại Hà Nội.
Một góc trụ sở Bộ Công Thương tại Hà Nội.
Kiểm toán Nhà nước vừa có buổi làm việc với lãnh đạo hai Bộ Tài chính và Công Thương về việc triển khai kiểm toán tại hai “siêu” bộ này.

Trước đó, ngày 11/7 vừa qua, Tổng kiểm toán Nhà nước đã ban hành quyết định về kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 của hai bộ Công Thương và Tài chính.

Nội dung kiểm toán bao gồm kiểm toán việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; kiểm toán việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản; kiểm toán việc quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng; kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, trưởng đoàn kiểm toán cho biết, đoàn kiểm toán lần này có 37 thành viên và kiểm toán trong thời gian 65 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán.

Phạm vi kiểm toán là báo cáo quyết toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán, nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách năm 2010; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính-kế toán...

Đồng thời, mục đích của việc kiểm toán lần này cũng nhằm phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện tại 14 đơn vị dự toán, đơn vị hành chính sự nghiệp, 1 doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các vụ, cục có liên quan. Cuộc kiểm toán này được thực hiện trong 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán.

Vào đầu tháng 3/2011, Kiểm toán Nhà nước đã công bố danh sách 151 đầu mối nằm trong danh sách kiểm toán năm 2011. Trong đó 55 đầu mối thuộc các lĩnh vực như ngân sách Nhà nước; 39 dự án đầu tư xây dựng như dự án lọc dầu số 1 Dung Quất, dự án xây dựng cầu Cần Thơ…; 8 chương trình mục tiêu, dự án quốc gia; 5 cuộc kiểm toán chuyên đề.

Ngoài ra, 27 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và ngân hàng thương mại cũng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2011.

Theo Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Hoàng Quân, hiện Kiểm toán Nhà nước đang gấp rút hoàn tất quá trình kiểm toán 27 tập đoàn, tổng công ty và các ngân hàng để báo cáo Quốc hội, Chính phủ trong thời gian tới. Chậm nhất 2 tháng nữa, kết quả kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty sẽ được cung cấp tới báo chí.