15:05 15/03/2013

Hai vị “tư lệnh” ngành sắp trả lời chất vấn

Nguyên Vũ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (bên trái) và Chánh án Trương Hòa Bình.<br>
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (bên trái) và Chánh án Trương Hòa Bình.<br>
Vào cuối tuần sau, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 16 dự kiến sẽ diễn ra từ 18-22/3.

Hai vị được chọn để trả lời chất vấn trực tiếp là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận. Đây là lựa chọn được đưa ra trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội, kết hợp xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 đối với các vị bộ trưởng, trưởng ngành chưa có điều kiện trả lời trực tiếp tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích.

Các nhóm vấn đề được dành cho Chánh án là giải pháp khắc phục hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận thẩm phán, hội thẩm nhân dân ở tòa án các địa phương làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác xét xử.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn xét xử của tòa án nhân dân tối cao đối với tòa án nhân dân các cấp, biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tiêu cực trong công tác xét xử cũng là nội dung Chánh án sẽ trả lời tại phiên này.

Các vị bộ trưởng các bộ: Nội vụ, Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng thanh tra Chính phủ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan tại phiên chất chất vấn Chánh án.

Cùng ngày 22/3, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ trả lời chất vấn liên quan đến giải pháp của Bộ để thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo”.

Nhóm vấn đề dành cho vị “tư lệnh” ngành giáo dục còn là chương trình hành động cụ thể để khắc phục tình trạng “dạy thêm, học thêm” và “bệnh thành tích” trong ngành. Giải pháp khắc phục tình hình sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm hoặc làm việc trái chuyên ngành được đào tạo; chất lượng đào tạo chưa đạt yêu cầu của đơn vị tuyển dụng.

Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Bộ Tài chính nằm trong danh sách “chia lửa” với Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Thời gian chất vấn mỗi vị được ấn định là 1/2 ngày với nội dung được phát thanh, truyền hình trực tiếp, đồng thời kết nối truyền hình trực tuyến với 63 đoàn đại biểu Quốc hội.

Thường đứng sau cùng trong “bảng xếp hạng” chất vấn bằng văn bản tại mỗi kỳ họp Quốc hội, nên Chánh án Trương Hòa Bình chưa có cơ hội đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp ở Quốc hội khóa 13.

Vào tháng 8/2012, ông Bình đã nằm trong danh sách dự kiến sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nhóm vấn đề dự kiến sẽ dành cho ông khi đó cũng gần với nội dung được dự kiến cho lần này, song danh sách trả lời chất vấn khi được chốt đã không có tên ông.

Với Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội  vào cuối năm 2011, ông đã trả lời về chất lượng giáo dục, đào tạo ở các cấp học cũng như tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất của các trường, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vấn đề dạy thêm học thêm, lạm thu…

Phiên chất vấn sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội đang quan tâm để làm rõ hơn trách nhiệm trong quản lý, điều hành của người được trả lời chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ mục đích.