19:29 10/07/2007

Hàng không cũng muốn lập công ty tài chính

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đang xem xét thành lập một số doanh nghiệp mới

Năm 2006, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 17.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2005.
Năm 2006, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 17.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2005.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đang xem xét thành lập một số doanh nghiệp mới.

Trong số đó, có các công ty Bảo hiểm Hàng không, Tài chính Hàng không. Đây là một phần trong kế hoạch sắp xếp, đổi mới Vietnam Airlines.

Theo yêu cầu mới nhất của Thủ tướng, Vietnam Airlines phải hoàn thiện công tác cổ phần hóa trong năm 2008.

Trước đó, các tập đoàn Dệt may, Dầu khí, Công nghiệp tàu thủy, Điện lực, Than... cũng đã thành lập các công ty tài chính.