15:45 14/09/2015

Hàng nghìn người sơ tán vì cháy rừng lớn tại Mỹ

Diệp Vũ

Một số hình ảnh về hai trận cháy rừng lớn đã thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà và khiến hàng nghìn người phải sơ tán ở bang California, Mỹ

<br>
<br>