12:11 08/05/2019

Hàng trăm dự án công nghiệp đình trệ: Lời giải ở một Nghị định

Bạch Huệ

Nghị định số 37 vừa được ban hành chính là lời giải cho gần 370 dự án hiện bị đình trệ, ách tắc đồng thời việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia

Hàng trăm dự án công nghiệp bị đình trệ liệu có được giải ách tắc sau khi có Nghị định 37?
Hàng trăm dự án công nghiệp bị đình trệ liệu có được giải ách tắc sau khi có Nghị định 37?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Nghị định có hiệu lực từ 7/5 đã quy định, hướng dẫn chi tiết nhiều đã quy định trong Luật.

Hiện cả nước có khoảng 17.000 quy hoạch các cấp, có sự chồng chéo và cần thiết phải bãi bỏ những quy hoạch không cần thiết. Việt Nam từng trả giá đắt do việc vỡ quy hoạch một số ngành như quy hoạch ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường...do đó việc có Luật Quy hoạch là rất quan trọng. 

Như VnEconomy đã phản ánh, hiện có gần 370 dự án công nghiệp đang ách tắc vì vướng Luật Quy hoạch. Đây là bài toán khó, để giải quyết cần sự vào cuộc của nhiều cấp ban ngành. Bài toán tích hợp quy hoạch được đặt ra, nếu không có lời giải sẽ gây ách tắc ảnh hưởng đến đầu tư phát triển.

Nghị định 37 quy định chi tiết thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng không quá 30 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, trong đó, thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng. Thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Như vậy, hàng trăm dự án công nghiệp đang ách tắc, đình trệ sẽ phải "chạy đua nước rút" trong khoảng thời gian quy định như trên  tuỳ từng loại quy hoạch.

Ngoài ra bài toán tích hợp quy hoạch cũng được Nghị định cho lời giải. Theo Nghị định, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được xây dựng theo kiến trúc một cổng thông tin điện tử kết nối giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh trên môi trường mạng, phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; phục vụ công tác lập quy hoạch, lấy ý kiến về quy hoạch, công bố, cung cấp thông tin về quy hoạch; giám sát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch.

Các thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là thông tin, cơ sở dữ liệu được số hóa, liên kết, tích hợp với nhau, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và được thẩm định theo quy định của pháp luật. 

Thông tin, cơ sở dữ liệu được thu thập để xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch gồm: Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và được lưu trữ theo quy định tại Điều 44 của Luật Quy hoạch;

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành do bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý.

Nghị định nêu rõ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch thuộc phạm vi quản lý vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên môi trường mạng trong thời hạn 10 ngày kể từ khi quy hoạch được phê duyệt.