16:17 17/04/2009

HASTC đưa 9 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo

N.Anh

9 cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo do các công ty có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 là số âm

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) thông báo đưa 9 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo do các công ty có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 là số âm.

Theo đó, cổ phiếu của các công ty sau bị đưa vào diện bị cảnh báo gồm: Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT); Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA); Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC); Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC); Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM); Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS); Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS); Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC); Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1)

Trước đó, ngày 27/3, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 vào diện bị kiểm soát. Tuy nhiên, căn cứ theo quy chế mới, HASTC đã quyết định đưa cổ phiếu VE1 vào diện cảnh báo thay vì kiểm soát.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi các công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Trung tâm.