10:15 16/04/2009

Đặt dấu hiệu “cảnh báo” doanh nghiệp bị lỗ

L.Hương

Ngày 14/4/2009, Ủy ban Chứng khoán đã chính thức có ý kiến về việc giám sát đối với trường hợp doanh nghiệp niêm yết bị lỗ

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu HOSE và HASTC cần cụ thể hóa điều kiện để đưa chứng khoán khỏi diện cảnh báo, kiểm soát, thay vì chỉ ghi chung chung là: "sau khi công ty khắc phục được" - Ảnh: AFP.
Ủy ban Chứng khoán yêu cầu HOSE và HASTC cần cụ thể hóa điều kiện để đưa chứng khoán khỏi diện cảnh báo, kiểm soát, thay vì chỉ ghi chung chung là: "sau khi công ty khắc phục được" - Ảnh: AFP.
Ngày 14/4/2009, Ủy ban Chứng khoán đã chính thức có ý kiến về việc giám sát đối với trường hợp doanh nghiệp niêm yết bị lỗ.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận với đề nghị của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) về việc sửa đổi quy chế niêm yết với các nội dung liên quan đến “cổ phiếu bị kiểm soát” theo hướng phân loại theo cấp độ giám sát (cảnh báo, kiểm soát...).

Cơ quan quản lý này cũng yêu cầu HOSE và HASTC cần cụ thể hóa điều kiện để đưa chứng khoán khỏi diện cảnh báo, kiểm soát, thay vì chỉ ghi chung chung là: "sau khi công ty khắc phục được".

Được biết, đề nghị của HOSE và HASTC đưa ra trước đây là đặt dấu hiệu “cảnh báo” đối với cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết thua lỗ trong năm tài chính gần nhất thay vì dấu hiệu “kiểm soát” như quy định hiện nay, nhằm giúp nhà đầu tư cân nhắc kỹ hơn khi giao dịch. Bởi trên thực tế, cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết lỗ trong năm tài chính gần nhất vẫn được giao dịch bình thường như các cổ phiếu khác.  

Quy định về việc đưa doanh nghiệp niêm yết lỗ vào diện "bị kiểm soát" được đề cập trong Quy chế niêm yết do Tổng giám đốc HOSE và Giám đốc HASTC ký ban hành.

Tuy nhiên, trong hai bản quy chế này cũng có sự khác biệt: HOSE quy định: doanh nghiệp bị đưa vào diện "bị kiểm soát" khi có kết quả sản xuất - kinh doanh phát sinh âm, còn tại HASTC lại quy định khi doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế là số âm sẽ bị đưa vào diện "bị kiểm soát".

Với cách quy định này, HASTC và HOSE áp dụng chế độ giám sát khác nhau đối với những doanh nghiệp loại này. Trong khi HOSE đưa các doanh nghiệp có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 lỗ mà chưa cần có báo cáo kiểm toán vào diện kiểm soát, thì HASTC còn chờ báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp xong, nếu lợi nhuận là âm mới đưa vào diện bị kiểm soát.

Như vậy, để có được thống nhất cách hiểu và cách làm đối với trường hợp doanh nghiệp niêm yết bị lỗ, thì phải chờ HOSE và HASTC sửa đổi quy chế niêm yết trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ý kiến cho rằng nên gỡ bỏ dấu hiệu cảnh báo ngay khi doanh nghiệp báo cáo kết quả quý tiếp theo là số dương, chứ không chờ đến kết quả của năm tài chính sau là dương, vẫn chưa nhận được sự đồng thuận cao.

Đại diện HOSE cho biết, vẫn sẽ căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm tiếp theo của doanh nghiệp, nếu có lãi thì công ty sẽ được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát, bởi đối với trường hợp lỗ, kết quả kinh doanh một quý không phản ánh hết tình mùa vụ, chu kỳ kinh doanh đặc thù kinh doanh của mỗi công ty.

Hiện tại, có 17 cổ phiếu bị đặt dấu hiệu kiểm soát trên thị trường, trong đó tại HOSE có 16 cổ phiếu và HASTC có duy nhất 1 cổ phiếu.