08:58 30/05/2008

HASTC sẽ có thêm 275 loại trái phiếu Chính phủ niêm yết

H.Xuân

Sàn Hà Nội (HASTC) sẽ đón thêm 275 loại trái phiếu Chính phủ niêm yết tại đây kể từ ngày 2/6/2008

Sàn Hà Nội (HASTC) sẽ đón thêm 275 loại trái phiếu Chính phủ niêm yết tại đây kể từ ngày 2/6/2008.

Đây là số trái phiếu được chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định số 86/QĐ-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu chính phủ chuyên biệt và có thời hạn đáo hạn còn lại tối thiểu từ 06 tháng trở lên tính từ ngày 2/6/2008.

Được biết, trong tổng số 275 loại trái phiến Chính phủ chuyển niêm yết này có 134 loại trái phiếu của Kho bạc Nhà nước và 141 loại trái phiếu của Ngân hàng Phát triển. Như vậy, tổng số trái phiếu niêm yết tại HASTC đến thời điểm này đã lên tới 479 loại trái phiếu.