16:04 13/12/2017

HDBank liên tiếp tăng vốn điều lệ

Khánh Hòa

Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục chấp thuận HDBank tăng vốn điều lệ

Qua hai lần tăng với gần 1.000 tỷ đồng, vốn điều lệ của HDBank hiện ở mức 9.809 tỷ đồng.
Qua hai lần tăng với gần 1.000 tỷ đồng, vốn điều lệ của HDBank hiện ở mức 9.809 tỷ đồng.

Ngày 7/12/2017, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 9997/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc HDBank tăng vốn điều lệ từ 8.828 tỷ đồng lên 9.809 tỷ đồng.

Việc tăng vốn này thực hiện bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/10/2017 và Hội đồng Quản trị HDBank thông qua ngày 6/11/2017.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, HDBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

Văn bản trên có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản trên hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó, ngày 17/11/2017, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 2410/QĐ- NHNN về việc sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động của HDBank, ghi nhận mức vốn điều lệ mới 8.828 tỷ đồng, sau khi ngân hàng này tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tính đến 30/9/2017, HDBank có tổng tài sản 174.594 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch năm 2017; tổng vốn huy động đạt 156.419 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ tín dụng 104.233 tỷ đồng và đạt 97% kế hoạch năm 2017; tỷ lệ nợ xấu quản lý ở mức 1,2%.

Năm 2017, HDBank dự kiến sẽ đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 2.400 tỷ đồng, tăng 109% so với cuối năm 2016; ROA dự kiến đạt 1,43%, ROE đạt trên 20%.