06:32 27/09/2008

Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi giảm lãi suất

Minh Đức

Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các thành viên cân nhắc và thực hiện ngay việc giảm lãi suất, hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn

Khách hàng tìm hiểu vay vốn tại Ngân hàng Á châu - Ảnh: Việt Tuấn.
Khách hàng tìm hiểu vay vốn tại Ngân hàng Á châu - Ảnh: Việt Tuấn.
Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các thành viên cân nhắc và thực hiện ngay việc giảm lãi suất, hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn.

Ngày 26/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) có Công văn số 377/HHNH-NV gửi Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc các tổ chức hội viên, kêu gọi cùng thực hiện giảm lãi suất cho vay.

Sự lên tiếng của VNBA xuất phát từ những quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước về việc giữ nguyên lãi suất cơ bản, trả thêm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng và cho phép các thành viên sử dụng tín phiếu bắt buộc phát hành đợt 17/3/2008 làm công cụ cầm cố vay vốn, chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước và để tham gia thị trường mở.

Theo VNBA, mục đích của những quyết định trên của Ngân hàng Nhà nước là nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay, góp phần chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp và người đi vay, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Và với mục đích đó, VNBA kêu gọi các ngân hàng hội viên dựa trên điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cân nhắc, tính toán để thực hiện ngay và nghiêm túc việc giảm lãi suất cho vay. “Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các tổ chức hội viên hưởng ứng và quyết định mức giảm lãi suất cho vay có lợi cho doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp khi vay vốn và công bố công khai việc giảm lãi suất cho vay của ngân hàng mình”, công văn của VNBA nêu rõ.

Cũng theo công văn trên, từng tổ chức tín dụng cần có chính sách lãi suất thích hợp và dành nguồn vốn cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Ngoài ra, VNBA một lần nữa kêu gọi các tổ chức hội viên tiếp tục nghiên cứu và dự báo tình hình để điều chỉnh dần mức và cơ cấu lãi suất tiền gửi của các kỳ hạn theo đúng thông lệ góp phần thực hiện mục tiêu giảm lãi suất cho vay.