11:08 20/06/2013

Hình ảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Trung Quốc

P.V

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kéo dài từ ngày 19 đến 21/6