22:46 24/09/2018

HNX công bố danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên sàn UpCom

Đào Vũ

Tại ngày 20/9, HNX công bố có 88 mã bị hạn chế giao dịch, 11 mã bị đình chỉ giao dịch và 8 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng

So với danh sách trước thì danh sách bị hạn chế giao dịch lần này đã giảm đi 2 mã là PXL và BT6
So với danh sách trước thì danh sách bị hạn chế giao dịch lần này đã giảm đi 2 mã là PXL và BT6

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư mới nhất với 8 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 88 mã bị hạn chế giao dịch và 11 mã bị đình chỉ giao dịch.

Theo đó, HNX thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của bảng cảnh báo nhà đầu tư như sau:

Danh sách mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng: CID, DBH, HIS, LQN, SJM,VNA, VPC, WTC.

Danh sách mã bị hạn chế giao dịch: PIV, B82, VNA, ILC, VNY, FCS, MES, SDX, TSD, VTG, AMP, TV1, L44, KHL, EFI, ONW, SD3, TEC, TH1, VVN, S12, X18, SDY, DP2, VNH, RHN, VES, YRC, VCT, PVY, TCJ, PX1, PTE, PHH, DSG, JOS, CPI, MCI, PPG, TNM, CGP, PVR, VC5, V15, SD8, PID, BHV, I10, SHG, CNT, TBT, PXC, GTC, ATA, X77, VLF, SP2, DCT, FDG, S96, CAD, SD1, STL, GTT, SSF, SDB, AVF,BHC, CTN, ĐM,GGG,HFX, HLA, ISG, LCC, LM3, NOS, NTB, PSG, PVA, PXM, S27, SCO, SSG, V11, VSG, VST, VTI.

Danh sách mã bị đình chỉ giao dịch: CDO, KSA, VKP, BAM, KSS, MTM, KTB, PTK, VSP, FBA, BGM.

Như vậy so với danh sách trước thì danh sách bị hạn chế giao dịch lần này đã giảm đi 2 mã là PXL và BT6 do đã công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.