15:00 01/05/2021

Hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng chi trả phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm

Thanh Xuân -

Đây là thông tin được ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Giáo dục và đào tạo) nêu trong Hội nghị triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí với sinh viên sư phạm.

Quyết tâm hỗ trợ chi phí cho sinh viên trong thời gian học tại trường
Quyết tâm hỗ trợ chi phí cho sinh viên trong thời gian học tại trường

Tại hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức đã nêu cụ thể, tại điều 4  của Nghị định 116 quy định sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Bộ Giáo dục và đào tạo đã nêu quan điểm cần quyết tâm thực hiện chính sách này ngay từ năm học 2021 - 2022.

Trong đó, tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên sư phạm theo học; mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Sinh viên sư phạm có thể đăng ký đào tạo theo các hình thức: giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo thông báo nhu cầu của các địa phương; đào tạo theo nguyên vọng của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp (đào tạo theo nhu cầu xã hội).

Đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội, nếu cam kết làm trong ngành giáo dục, các em cũng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nguyện vọng của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp, kinh phí đào tạo sẽ do cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả (không thuộc ngân sách nhà nước cấp).