18:26 12/12/2009

Hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay trung và dài hạn

Thu Thủy

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay trung và dài hạn

Thủy sản và công nghiệp chế biến cũng thuộc diện được hỗ trợ lãi suất 2%.
Thủy sản và công nghiệp chế biến cũng thuộc diện được hỗ trợ lãi suất 2%.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2072/QĐ-TTg quy định việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay trung và dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh.

Chính sách hỗ trợ lãi suất trên được áp dụng theo cơ chế đã quy định tại Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009. Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ khi giải ngân khoản vay trong năm 2010.

Doanh nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế được hỗ trợ lãi suất 2% gồm: nông nghiệp và lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp chế biến; hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản, muối.

Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân, gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương.

Được biết, dư nợ hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn theo Quyết định 443/QĐ-TTG ngày 4/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ đến cuối tháng 11/2009 đạt khoảng 59.000 tỷ đồng, ước cuối tháng 12/2009 đạt khoảng 70.000 tỷ đồng.