00:09 23/10/2009

Hoàn chỉnh đề án thăm dò quặng urani tại Quảng Nam

Kết quả điều tra của ngành địa chất cho thấy Việt Nam là nước có tài nguyên về uranium

Tài nguyên, trữ lượng uranium đang được thăm dò để đáp ứng cho việc phát triển điện ở nước ta - Ảnh minh họa.
Tài nguyên, trữ lượng uranium đang được thăm dò để đáp ứng cho việc phát triển điện ở nước ta - Ảnh minh họa.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt đề án "Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam".

Phó thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn chỉnh và phê duyệt đề án trên, tổ chức triển khai đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Căn cứ vào khối lượng công việc cần triển khai hàng năm, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dự toán và chế độ quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự toán chi tiết triển khai thực hiện, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ bố trí vốn.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để thực hiện đề án nêu trên từ năm 2010.

* Kết quả điều tra của ngành địa chất cho thấy Việt Nam là nước có tài nguyên về uranium. Tài nguyên, trữ lượng uranium đang được thăm dò để đáp ứng cho việc phát triển điện ở nước ta. Khu Pà Rồng nằm gần khu Pà Lừa và là phần kéo dài các lớp đá chứa quặng từ Pà Lừa. Kết quả phân tích các mẫu khoáng vật đã lấy trong khu Pà Rồng đã xác định được các khoáng vật urani và được chia ra làm 2 nhóm, gồm các khoáng vật urani nguyên sinh gồm: nasturan và nasturan ngậm nước, coffinit...; các khoáng vật urani thứ sinh gồm: uranophan, autunit, metaautunit và metaautunit ngậm nước...

Ngọc Hà (Chinhphu.vn)