11:39 21/10/2015

Hoàng gia Anh đón ông Tập Cận Bình

Diệp Vũ

Những hình ảnh về Hoàng gia Anh đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức nước này

<br>
<br>