17:15 17/07/2019

Hoàng gia Anh kiếm tiền như thế nào?

Phương Linh

Năm 2019, Trợ cấp Hoàng gia dành cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II được tăng lên 82 triệu USD

Nguồn thu nhập chính của Hoàng gia Anh đến từ Trợ cấp Hoàng gia (Sovereign Grant) được chi trả mỗi năm từ ngân sách chính phủ. Năm 2019, Trợ cấp Hoàng gia dành cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II được tăng lên 82 triệu USD, để chi trả cho các hoạt động chính thức, giải trí, đi lại và bảo trì các cung điện.

Video: Business Insider.