12:41 27/09/2013

Hoạt động của Thủ tướng tại Washington và Paris

An Huy

Chùm ảnh về các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Mỹ và Pháp

<br>
<br>