10:47 22/08/2009

Học phí đại học cao nhất 240 nghìn đồng một tháng

Hoa Huyền

Sau 11 năm, mức trần học phí đại học đã được điều chỉnh từ 180.000 đồng lên 240.000 đồng

Từ 1/9, học phí đã có sự điều chỉnh mang tính "quá độ".
Từ 1/9, học phí đã có sự điều chỉnh mang tính "quá độ".
Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009 - 2010.

Theo đó, mức học phí một tháng của một sinh viên đại học sẽ từ 50.000 – 240.000 đồng.

Học phí của học viên đối với dạy nghề trình độ trung cấp nghề trở xuống là từ 20.000 - 160.000 đồng; với trung cấp chuyên nghiệp, từ 15.000 - 135.000 đồng; cao đẳng, cao đẳng nghề từ 40.000 - 200.000 đồng.

Đối với đào tạo thạc sỹ học phí sẽ từ 75.000 - 270.000 đồng. Và cao nhất là  đào tạo tiến sĩ, từ 100.000 - 300.000 đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, căn cứ vào khung học phí, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập quy định mức thu học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo.

Điểu chỉnh học phí đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.

Theo nghị quyết này, chính sách học phí mới được thực hiện từ năm học 2010 - 2011.  Riêng năm học 2009 -2010, việc điều chỉnh tăng trần học phí tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và đại học công lập chỉ thực hiện ở mức thấp mang tính quá độ trước khi thực hiện lộ trình điều chỉnh học phí từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.