20:02 25/03/2015

Hội đồng tư vấn: “Không vội vàng dao động với tỷ giá”

Minh Đức

Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia đánh giá việc điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước

“Việc điều chỉnh tỷ giá tiếp theo và thời điểm phù hợp trên cơ sở nghiên
 cứu, đánh giá tác động của tình hình thế giới và trong nước, đảm bảo ổn
 định tỷ giá theo đúng định hướng biên độ đề ra từ đầu năm”, Hội đồng 
kết luận và đề nghị.
“Việc điều chỉnh tỷ giá tiếp theo và thời điểm phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tác động của tình hình thế giới và trong nước, đảm bảo ổn định tỷ giá theo đúng định hướng biên độ đề ra từ đầu năm”, Hội đồng kết luận và đề nghị.
Ngày 24/3, Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia đã có cuộc họp đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô 3 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2015. Biến động và ứng xử với tỷ giá USD/VND là một nội dung được thảo luận.

Tại cuộc họp, Hội đồng thống nhất nhận định: các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua đã khá chủ động, linh hoạt, đúng định hướng, duy trì được ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, tăng niềm tin vào đồng tiền Việt Nam.

Quyết định điều chỉnh tăng 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngay từ đầu năm được Hội đồng đánh giá “là động thái chủ động dẫn dắt thị trường, phù hợp về thời điểm và mức độ điều chỉnh, có tác động giải tỏa tâm lý kỳ vọng của thị trường”.

Về diễn biến tăng của tỷ giá những ngày gần đây, Hội đồng cho chủ yếu là do yếu tố tâm lý khi đồng USD lên giá mạnh trên thị trường thế giới, khi nhập siêu quay trở lại.

Mặc dù có biến động tăng nhưng mặt bằng tỷ giá vẫn thấp hơn trần quy định của Ngân hàng Nhà nước, diễn biến của thị trường chưa có biểu hiện đáng quan ngại.

Các thành viên của Hội đồng (21/29 thành viên có mặt tại cuộc họp) thống nhất cho rằng, cách thức điều hành tỷ giá trong thời gian tới cần hướng đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cân nhắc hài hòa trong tổng thể tác động của tỷ giá đến các yếu tố như xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, nợ công…, đảm bảo được mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Qua cuộc họp, trên cơ sở phân tích và đánh giá của các thành viên, Hội đồng thống nhất đề nghị: “Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục kiên định điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, không vội vàng dao động cũng như không để làm ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường”.

“Việc điều chỉnh tỷ giá tiếp theo và thời điểm phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tác động của tình hình thế giới và trong nước, đảm bảo ổn định tỷ giá theo đúng định hướng biên độ đề ra từ đầu năm”, Hội đồng kết luận và đề nghị tại cuộc họp.