10:03 16/03/2015

Hơn 1 triệu người Brazil biểu tình phản đối Tổng thống

Diệp Vũ

Đã có tới hơn 1 triệu người Brazil tham gia vào cuộc biểu tình phản đối Tổng thống nước này