08:56 17/05/2011

Hơn 410 triệu USD xây thủy điện Trung Sơn tại Thanh Hóa

Bảo Anh

Dự án thủy điện Trung Sơn tại tỉnh Thanh Hóa sẽ sớm được triển khai với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB)

Vị trí xây dựng dự án thủy điện Trung Sơn.
Vị trí xây dựng dự án thủy điện Trung Sơn.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kết quả đàm phán hiệp định vay vốn và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án thủy điện Trung Sơn tại tỉnh Thanh Hóa.

Đây là dự án thủy điện được đầu tư trên cơ sở vốn vay chủ yếu của Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng mức đầu tư của dự án là 411,72 triệu USD.

Trong tổng số vốn đầu tư trên, vốn vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc WB là 330 triệu USD, vốn đối ứng (81,72 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách của các cơ quan thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Chính phủ ký với WB Hiệp định vay và các văn bản pháp lý liên quan của dự án trên.

Thủy điện Trung Sơn là một dự án hồ chứa và đập đa mục tiêu vừa cung cấp điện vừa giúp kiểm soát lũ. Công trình được xây dựng trên sông Mã thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy điện có công suất lắp đặt 260 MW, sản lượng điện hàng năm 1,55 GWh, là nguồn bổ sung quan trọng cho lưới điện quốc gia.

Ngoài ra, khi hoàn thành thủy điện Trung Sơn cũng sẽ giúp kiểm soát lũ cho vùng hạ lưu với dung tích phòng lũ thường xuyên 112 triệu m3 và mang lại những lợi ích về môi trường, giúp giảm phát thải lượng khí nhà kính (GHGs) so với các nhà máy điện có cùng qui mô hoạt động bằng nhiên liệu hóa thạch. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2018.