23:14 19/07/2021

Hợp tác nâng cao chất lượng nhân lực kế toán, kiểm toán

Thanh Xuân -

Các chương trình hợp tác cụ thể để tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm triển khai áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế sẽ nhanh chóng được xây dựng…

Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán vừa được ký kết giữa Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính Việt Nam và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ xem xét khả năng xây dựng chương trình bồi dưỡng học để lấy Chứng chỉ báo cáo tài chính quốc tế - IFRS tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ định kỳ tổ chức các hội thảo, hội nghị để trao đổi kiến thức kế toán, kiểm toán; cùng thực hiện các dự án nghiên cứu; chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực kỹ thuật và thông lệ tốt nhất trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Tạ Anh Tuấn cho biết, dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã có 30 năm hoạt động và có những bước phát triển đáng kể, đạt được những kết quả quan trọng và đáng khích lệ (quy mô khoảng 400 doanh nghiệp kế toán, kiểm toán với hơn 2.700 kế toán, kiểm toán viên hành nghề). Bộ Tài chính luôn xác định kế toán, kiểm toán là một trong những công cụ đắc lực góp phần làm minh bạch thị trường tài chính, làm tăng niềm tin của công chúng và thu hút đầu tư cho nền kinh tế, tạo sự ổn định bền vững của nền kinh tế.

Theo Thứ trưởng, một trong những mục tiêu trọng tâm của Bộ Tài chính hiện nay là nghiên cứu để áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao sự tin cậy, tính so sánh được của các thông tin tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang tập trung vào các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán như kiện toàn cơ quan quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng kiểm toán viên, rà soát lại chế tài xử lý vi phạm với doanh nghiệp kiểm toán và các kiểm toán viên, cơ cấu lại nguồn cung và cầu kiểm toán cũng như cập nhật các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam theo chuẩn quốc tế.

Ngay sau lễ ký kết này, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán phối hợp chặt chẽ với ICAEW để xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, nhằm tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm triển khai áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; tổ chức các chương trình đào tạo cho cán bộ chuyên môn của Cục, hội nghề nghiệp và cán bộ kế toán của các doanh nghiệp về chuẩn mực và thông lệ quốc tế về kế toán cũng như kinh nghiệm quản lý, giám sát về kiểm toán.