16:00 20/08/2008

HPG và KDC được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Thu Thủy

Sàn Tp.HCM đã có công văn chấp thuận cho HPG và KDC được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Trong 7 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của HPG đạt 986 tỷ đồng, vượt 34% so với kế hoạch năm 2008.
Trong 7 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của HPG đạt 986 tỷ đồng, vượt 34% so với kế hoạch năm 2008.
Ngày 20/08/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG -HOSE) và Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC - HOSE) được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Theo đó, HPG sẽ được niêm yết bổ sung 56.103.998 cổ phiếu với tổng giá trị tính theo mệnh giá lên đến hơn 561 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu được phát phát hành để thưởng cho cổ đông và trả cổ tức trong tháng 7/2008.

Trong khi đó, KDC được chấp thuận niêm yết 10.115.211 cổ phiếu với tổng trị giá tính theo mệnh giá là hơn 101 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu công ty phát hành để trả cổ tức đợt 2/2007.

Được biết, lợi nhuận sau thuế quý 2 của KDC đạt 15,755 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 68,337 tỷ đồng, giảm 6,4% so với 6 tháng đầu năm 2007.

Và mới đây, HPG công bố, trong 7 tháng đầu năm, công ty đã đạt 5.749 tỷ đồng doanh thu, bằng 75% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 986 tỷ đồng, vượt 34% so với kế hoạch đạt 740 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2008.