22:55 21/06/2010

HRC, BTP và TAG công bố kết quả kinh doanh tháng 5

N.Anh

HRC, BTP và TAG vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010

HRC, BTP và TAG vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) công bố trong tháng 5/2010, sản lượng khai thác đạt trên 125 tấn, nâng tổng sản lượng khai thác kể từ đầu năm lên 660 tấn, đạt 15,5% kế hoạch năm.

Trong tháng 5/2010, công ty giao bán 147 tấn, đạt doanh thu gần 10 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, HRC đã giao bán được 1.310 tấn với doanh thu hơn 72 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh tháng 5/2010 với tổng doanh thu đạt 171,48 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2,744 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 31/5/2010 đạt 56,174 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) công bố tính đến cuối tháng 5, doanh thu thuần của công ty đạt 458,77 tỷ đồng, bằng 129,41% so với doanh thu thuần năm 2009. 5 tháng đầu năm 2010, TAG đạt 458,77 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29,41% so với cùng kỳ năm trước.