09:42 01/03/2011

HSBC công bố lợi nhuận trước thuế 19 tỷ USD năm 2010

Minh Đức

Năm 2010, HSBC đạt lợi nhuận trước thuế 19 tỷ USD, tăng 11,958 tỷ USD, tương đương tăng 169% so với năm 2009

Bộ ba nhân sự cấp cao của HSBC (từ trái qua phải: ông Iain Mackay - Tổng giám đốc Tài chính, ông Douglas Flint - Chủ tịch và ông Stuart Gulliver - Tổng giám đốc).
Bộ ba nhân sự cấp cao của HSBC (từ trái qua phải: ông Iain Mackay - Tổng giám đốc Tài chính, ông Douglas Flint - Chủ tịch và ông Stuart Gulliver - Tổng giám đốc).
Trong báo cáo gửi đi đầu giờ sáng nay (1/3), HSBC cho biết lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn trong năm 2010 đạt mức 19,037 tỷ USD, tăng 11,958 tỷ USD, tương đương tăng 169% so với năm 2009.

Trong kết quả trên, lãi thuần từ hoạt động cho vay và tiền gửi đạt 39,441 tỷ USD, thấp hơn 1,289 tỷ USD hay 3,2% so với năm 2009.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập quỹ dự phòng cho nợ xấu và rủi ro tín dụng khác là 68,247 tỷ USD, tăng 2,066 tỷ USD, hay 3,1% so với năm 2009.

Tổng chi phí hoạt động của tập đoàn này trong năm 2010 là 37,688 tỷ USD, tăng 3,293 tỷ USD, hay 9,6% so với năm 2009. Không tính đến sự thay đổi do việc đánh giá các khoản nợ theo giá thị trường, sự khác biệt về tiền tệ và ảnh hưởng từ các nghiệp vụ mua và bán doanh nghiệp chi phí hoạt động năm 2010 tăng 8% so với năm 2009.

Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông tăng đạt mức 13,2 tỷ USD (2009 là 5,8 tỷ USD). Dự phòng nợ xấu giảm 12,4 tỷ USD xuống còn 14 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2006.

Lãi trên mỗi cổ phiếu của HSBC tăng 115% đạt mức 0,73 USD (2009 là 0,34 USD). Tổng chi trả cổ tức năm 2010 đã công bố đạt 6,3 tỷ USD, tương đương với 0,36 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông, trong đó chi trả cổ tức lần thứ tư trong năm 2010 đạt 0,12 USD trên mỗi cổ phiếu phổ thông.

Báo cáo cũng cho biết, lần đầu tiên tính từ năm 2006, HSBC đạt lợi nhuận từ tất cả các khối kinh doanh và các khu vực thị trường bao gồm cả Bắc Mỹ.

Tính đến 31/12/2010, tổng tài sản của Tập đoàn HSBC là 2.455 tỷ USD, tăng 91 tỷ USD tương ứng với 3,8% so với thời điểm 31/12/2009.