11:02 30/09/2008

HSBC giới thiệu dịch vụ tài chính cho SME

Tú Uyên

Ngày 29/9/2008, Ngân hàng HSBC chính thức giới thiệu dịch vụ ngân hàng dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/9/2008, Ngân hàng HSBC đã chính thức giới thiệu dịch vụ ngân hàng dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Gói dịch vụ đầu tiên mà HSBC là BusinessVantage. Đây là gói sản phẩm kết hợp toàn bộ dịch vụ tài chính ngân hàng trong một tài khoản duy nhất “tất cả trong một”, gồm: tài khoản giao dịch có lãi suất, dịch vụ thanh toán và quản lý tiền tệ, dịch vụ ngoặi hối, dịch vụ thanh toán quốc tế, gói tài khoản...

Khách hàng mục tiêu của HSBC là các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên; kinh doanh có lãi; có doanh thu hàng năm từ 1 triệu đến dưới 10 triệu USD; hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại; có báo cáo tài chính minh bạch; và hoạt động theo khuôn khổ pháp lý.