16:24 26/08/2008

HSBC hợp tác với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Minh Đức

HSBC và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ hợp tác liên kết hệ thống, cung cấp dịch vụ ngân hàng

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa HSBC với VNPOST.
Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa HSBC với VNPOST.
HSBC và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ hợp tác liên kết hệ thống, cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng HSBC với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) đã được ký sáng nay (26/8).

Theo biên bản ghi nhớ này, HSBC và VNPOST sẽ hợp tác liên kết dịch vụ, kết nối hệ thống, cung cấp dịch vụ ngân hàng. Thông qua việc hợp tác, VNPOST, với mạng lưới toàn quốc các công ty con và các bưu cục, sẽ cung cấp dịch vụ thu hộ và chi hộ bằng Việt Nam đồng cho các khách hàng doanh nghiệp hoặc cá nhân có tài khoản tại HSBC.

Thông qua đầu mối VNPOST, số lượng điểm giao dịch của HSBC tại Việt Nam được nâng lên hơn 20.000 điểm.

Mặt khác, HSBC có mạng lưới trên 9.500 chi nhánh tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cùng VNPOST thúc đẩy cơ hội hợp tác trong dịch vụ chuyển ngoại tệ, kiều hối từ các nước vào Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Nội dung bản ghi nhớ nói trên còn bao gồm thỏa thuận bán chéo các sản phẩm và dịch vụ, hợp tác marketing, trao đổi thông tin và việc HSBC hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ cho VNPOST ở trong và ngoài nước.

HSBC cũng sẽ cung cấp cho VNPOST giải pháp tổng thể về quản lý tiền tệ, bao gồm quản lý tính thanh khoản, thu, chi và quản lý dòng tiền...