09:47 26/05/2008

HSBC và Techcombank liên kết phát triển ATM

Tú Uyên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombak) và HSBC vừa thỏa thuận liên kết hệ thống ATM

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombak) và HSBC vừa thỏa thuận liên kết hệ thống ATM.

Với thỏa thuận này, các khách hàng sở hữu thẻ tín dụng, tài khoản tiền gửi và tài khoản vãng lai của Techcombank hoặc HSBC tại Việt Nam có thể dễ dàng rút tiền mặt và kiểm tra số dư tài khoản cũng như các giao dịch gần nhất tại bất kỳ máy ATM bào của hai ngân hàng mà không tốn bất cứ chi phí nào.

Techcombank hiện có hơn 260 máy ATM và HSBC là 57 máy. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2008, tổng số lượng máy trong hệ thống liên kết sẽ tăng hơn 450 máy.

Và trong ba năm tới, HSBC có kế hoạch đầu tư khoảng 28,55 triệu USD vào việc mở rộng các tiện ích ngân hàng tự động tại Việt Nam.