14:37 11/10/2012

HSC bị phạt 105 triệu đồng

N.Anh

Công ty bị phạt do chưa giám sát, ngăn ngừa một cách hiệu quả để xảy ra vi phạm của người hành nghề, nhân viên môi giới

Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Ngày 11/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC (mã HCM-HOSE).

Cụ thể, HSC đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ môi giới mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 62 Luật Chứng khoán.

Ngoài ra, HSC chưa giám sát, ngăn ngừa một cách hiệu quả để xảy ra vi phạm của người hành nghề, nhân viên môi giới, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 71 Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với HSC là 105 triệu đồng.