11:27 14/06/2011

“Huấn luyện bắn đạn thật của hải quân là hoạt động bình thường”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói về hoạt động huấn luyện có bắn đạn thật của hải quân tại vùng biển thuộc tỉnh Quảng Nam

Hoạt động huấn luyện có bắn đạn thật nằm trong chương trình huấn luyện hàng năm của một đơn vị hải quân tại vùng biển thuộc tỉnh Quảng Nam trong khoảng thời gian từ 13-14/6/2011.

Ngày 13/6/2011, trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết:    

"Tại thời điểm hiện nay, quân chủng hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam không tổ chức diễn tập trên biển Đông.

Hoạt động huấn luyện mà phóng viên hỏi là một hoạt động huấn luyện có bắn đạn thật bình thường trong chương trình huấn luyện hàng năm của một đơn vị hải quân tại vùng biển thuộc tỉnh Quảng Nam trong khoảng thời gian từ 13-14/6/2011.

Hoạt động này sẽ diễn ra tại khu vực Hòn Ông thuộc vùng biển Quảng Nam (giới hạn bởi 4 điểm A, B, C, D. Cụ thể, điểm A ở 15°44'00" độ vĩ Bắc, 108°35'00" độ kinh Đông, điểm B ở 15°53'42" độ vĩ Bắc, 108°35'00" độ kinh Đông, điểm C ở 15°53'42" độ vĩ Bắc, 108°46'36" độ kinh Đông, điểm D ở 15°44'00" độ vĩ Bắc, 108°46'36" độ kinh Đông).

Để đảm bảo an toàn trong khu vực, khi triển khai huấn luyện có bắn đạn thật, đơn vị chủ trì có trách nhiệm thông báo với Cục An toàn hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải".

Cao Phong (Chinhphu.vn)