12:44 17/07/2010

Hưng Yên có Chủ tịch UBND mới

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, sẽ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2011

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thông, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2011.

Thủ tướng cũng phê chuẩn ông Chu Anh Thuyên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Hưng Yên.

Cùng ngày, Thủ tướng quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên của ông Nguyễn Văn Cường và chức danh Ủy viên UBND tỉnh của ông Phạm Hồng Hương, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, để nhận nhiệm vụ mới.

An Nam (Chinhphu.vn)