11:27 22/06/2009

Hướng dẫn quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế

Lê Hường

Thuyền viên làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế được mua hàng miễn thuế phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt chung

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Thuyền viên làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế được mua hàng miễn thuế phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt chung của thuyền viên trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam chờ xuất cảnh, số lần mua là 01 lần theo định lượng: rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít; rượu dưới 22 độ: 2,0 lít; đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít; thuốc lá điếu: 400 điếu; Xì gà: 100 điếu.

Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu của thuyền viên cho hành trình tiếp theo ngoài lãnh hải Việt Nam chỉ được mua tại cửa hàng miễn thuế nơi tàu xuất cảnh.