07:54 12/04/2019

ICF bị hủy niêm yết bắt buộc từ 13/5 tới

Hà Anh

HOSE đã có quyết định hủy niêm yết đối với 12.807.000 cổ phiếu ICF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ICF trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ICF trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (mã ICF-HOSE).

Theo đó, HOSE đã có quyết định hủy niêm yết đối với 12.807.000 cổ phiếu ICF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản với giá trị niêm yết bị hủy theo mệnh giá là hơn 128 tỷ đồng.

Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 13/5 tới. Ngày giao dịch cuối cùng trên HOSE là ngày 10/5/2019.

Theo HOSE, nguyên nhân cổ phiếu ICF bị hủy niêm yết là do thua lỗ 3 năm liên tục. Cụ thể: lợi nhuận sau thuế năm 2018 là -24,95 tỷ; năm 2017 là -29,04 tỷ và năm 2016 là -31,84 tỷ đồng căn cứ theo báo cáo tài chính đã kiểm toán theo các năm 2016, 2017 và 2018 thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy đinh tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012-NĐ-CP ngày 20/7/2012.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/4, giá cổ phiếu ICF tăng 6,42% đạt 1.160 đồng/cổ phiếu với 9.630 đơn vị được giao dịch.