22:08 30/06/2019

ILO tái khẳng định hỗ trợ Việt Nam cải cách pháp luật lao động hậu EVFTA

Nhật Dương

EVFTA là một văn kiện thúc đẩy việc tôn trọng các quyền lao động cơ bản như một điều kiện cốt lõi để phát triển thương mại quốc tế công bằng

Tổ chức Lao động Quốc tế cam kết hỗ trợ Việt Nam cải cách pháp luật lao động. Ảnh minh họa: Internet.
Tổ chức Lao động Quốc tế cam kết hỗ trợ Việt Nam cải cách pháp luật lao động. Ảnh minh họa: Internet.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa chúc mừng sự kiện ký kết hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) vào ngày 30/6 tại Hà Nội - một văn kiện thúc đẩy việc tôn trọng các quyền lao động cơ bản như một điều kiện cốt lõi để phát triển thương mại quốc tế công bằng.

"Đây là một ví dụ tuyệt vời cho thấy có thể cân bằng giữa các hiệp định thương mại tự do và phát triển bền vững, thông qua cam kết chung hướng đến tôn trọng và thực thi các nguyên tắc trong Tuyên bố năm 1998 của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản bản trong lao động, nhằm đảm bảo việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người," Giám đốc ILO Việt Nam, ông Chang-Hee Lee cho biết.

Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động yêu cầu tất cả 187 quốc gia thành viên của ILO tôn trọng, thúc đẩy tự do hiệp hội và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, xóa bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc; xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

Những quyền phổ quát này được quy định trong 8 công ước cơ bản của ILO, theo đó Việt Nam đã phê chuẩn 6/8 công ước.

"Tôi thực sự vui mừng được chứng kiến những bước tiến quan trọng của Việt Nam nhằm đáp ứng những thách thức của thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, cũng như để thực hiện các cam kết quốc tế," người đứng đầu ILO Việt Nam cho biết.

Giám đốc ILO Việt Nam cũng đánh giá cao việc Việt Nam phê chuẩn Công ước 98 và tiến trình sửa đổi Bộ luật Lao động đang diễn ra theo hướng phù hợp hơn với các công ước cơ bản của ILO.

Ông cũng tái khẳng định, ILO cam kết hỗ trợ Chính phủ, các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao động thực hiện cải cách pháp luật lao động và quan hệ lao động.