16:11 30/06/2011

Indochina Capital ra mắt quỹ mới 50 triệu USD

Bảo Anh

Indochina Capital vừa cho ra mắt Quỹ Đầu tư năng lượng tái tạo và Môi Trường (MRRF) tại Việt Nam

MRRF là một Quỹ khu vực, chuyên đầu tư vào các dự án và các công ty mà chủ yếu phát triển các lĩnh vực về năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, cơ sở hạ tầng.
MRRF là một Quỹ khu vực, chuyên đầu tư vào các dự án và các công ty mà chủ yếu phát triển các lĩnh vực về năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, cơ sở hạ tầng.
Tập đoàn Indochina Capital vừa thông qua khoản đầu tư 50 triệu USD cho việc ra mắt Quỹ Đầu tư năng lượng tái tạo và Môi Trường (MRRF) tại Việt Nam.

Đây là nguồn vốn được tài trợ bởi Cơ quan đầu tư vào khu vực tư nhân ở nước ngoài của Chính phủ Mỹ (OPIC). Sau khi ra mắt, nguồn vốn trên sẽ được đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng môi trường, và phát triển lâm nghiệp bền vững.

MRRF là một quỹ khu vực, chuyên đầu tư vào các dự án và các công ty mà chủ yếu phát triển các lĩnh vực về năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, cơ sở hạ tầng môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam, Campuchia, và Lào.

Ngoài khoản tài trợ từ OPIC, Indochina Capital hiện đang huy động thêm 150 triệu USD với mục đích phát triển khu vực kinh tế tư nhân và các nguồn vốn đầu tư phát triển khác vào chương trình đầu tư nguồn tài nguyên tái tạo và môi trường hiện đang là nhu cầu cấp bách tại khu vực hạ lưu sông Mekong.

Theo ông Peter Ryder, Tổng giám đốc Indochina Capital, với việc ra mắt tại Việt Nam, Quỹ MRRF sẽ tập trung đầu tư vào các nguồn tài nguyên tái tạo và các dịch vụ môi trường bao gồm các dự án xử lý chất thải thành năng lượng, tái chế, xử lý chất thải rắn, phát triển lâm nghiệp bền vững, và các dự án xử lý nước thải và cung cấp nước sạch.

Ngoài ra, Quỹ cũng sẽ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư năng lượng tái tạo có thể bao gồm năng lượng gió, thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời và sinh khối, trong khi đó các hạng mục đầu tư về tiết kiệm năng lượng có thể bao gồm việc cải tạo các nhà máy điện hiện có, chế biến nông sản, và các cơ sở công nghiệp.