12:01 03/12/2008

Indovina Bank tăng vốn điều lệ lên 100 triệu USD

N.Anh

Ngân hàng Liên doanh Indovina được tăng vốn điều lệ từ 70 triệu USD lên 100 triệu USD

Ngân hàng liên doanh Indovina được tăng vốn điều lệ từ 70 triệu USD lên 100 triệu USD - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngân hàng liên doanh Indovina được tăng vốn điều lệ từ 70 triệu USD lên 100 triệu USD - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 2/12/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Liên doanh Indovina (IVB).

Cụ thể, Ngân hàng liên doanh Indovina được tăng vốn điều lệ từ 70 triệu USD lên 100 triệu USD với tỷ lệ góp vốn của các bên liên doanh trong ngân hàng không thay đổi, theo đó Ngân hàng Công thương Việt Nam góp 15 triệu USD và Ngân hàng Cathay United góp 15 triệu USD.

Ngân hàng Liên doanh Indovina thực hiện việc tăng vốn điều lệ, đăng ký với cơ quan Nhà nước, đăng báo theo đúng quy định của pháp luật và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản sao đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ mới.