16:46 04/12/2013

Internet ở đâu nhanh nhất thế giới?

An Huy

Trang China.org.cn giới thiệu 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới dựa trên dữ liệu từ trang Speedtest.net