08:53 20/11/2019

KDC sắp chi hơn 205 tỷ trả cổ tức 2018

Hà Anh

Ngày 2/12 tới đây, KDC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng). Ngày thanh toán là ngày 13/12/2019

Một trong những sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido.
Một trong những sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido.

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (mã KDC-HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Theo đó, ngày 2/12 tới đây, KDC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng). Ngày thanh toán là ngày 13/12/2019.

Với hơn 205,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Kido sẽ chi khoảng 205 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Kido đạt 7.608 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 147,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.068 tỷ đồng, 3.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 78 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 16 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019, doanh thu thuần giảm 11% so với cùng kỳ, đạt 5.079 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng hơn 90% so với cùng kỳ, đạt 166,7 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/9/2019, công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 1.911 tỷ đồng.