16:39 10/12/2014

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt Đà Nẵng

Nguyễn Lê

Bí thư Trần Thọ là người có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm - Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress.
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm - Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress.
Sáng 10/12, 47 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh chủ chốt của thành phố do Hội đồng Nhân dân bầu.

Kết quả, Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Trần Thọ được 45 phiếu "tín nhiệm cao" và 2 phiếu "tín nhiệm", là người có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất.

Tại lần lấy phiếu tín nhiệm thứ nhất vào giữa năm 2013, ông Trần Thọ không có trong danh sách lấy phiếu do chưa đủ thời gian.

Cũng không có phiếu "tín nhiệm thấp" là ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, với 43 phiếu "tín nhiệm cao" và 4 phiếu "tín nhiệm".

Với kết quả này ông Khương hai lần xếp thứ hai trong “bảng tổng sắp” tín nhiệm của Đà Nẵng. Lần đầu ông Khương được 39 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm.

Không có phiếu "tín nhiệm thấp" ở lần đầu tiên nhưng lần này đã có, là ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Hôm nay, ông Chiến được 35 phiếu "tín nhiệm cao", 10 phiếu "tín nhiệm" và 2 phiếu "tín nhiệm thấp".

Dẫn đầu về số phiếu "tín nhiệm cao" ở lần một là bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố với 40 phiếu và chỉ có 8 phiếu "tín nhiệm". Còn lần này, bà Thu được 33 phiếu "tín nhiệm cao", 14 phiếu "tín nhiệm thấp".

Với 21 phiếu "tín nhiệm cao", 25 phiếu "tín nhiệm" và 1 phiếu "tín nhiệm thấp", ông Vũ Hùng, trưởng ban Văn hóa – xã hội của Hội đồng Nhân dân thành phố là người có số phiếu "tín nhiệm cao" thấp nhất.

Người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất thuộc về ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với 4 phiếu.

Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, ông Huỳnh Nghĩa được 33 phiếu "tín nhiệm cao", 11 phiếu "tín nhiệm" và 3 phiếu "tín nhiệm thấp".