10:09 08/07/2019

Khách du lịch ngoại đến Đà Nẵng bình quân lưu trú chưa đến hai ngày

Nguyên Vũ

6 tháng đầu năm nay, số ngày lưu trú bình quân của khách nội địa và khách quốc tế đến Đà Nẵng đều giảm so với cùng kỳ 2018

Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng nhưng sô ngày lưu trú lại giảm
Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng nhưng sô ngày lưu trú lại giảm

6 tháng đầu năm nay, số ngày lưu trú bình quân của khách nội địa và  khách quốc tế đến Đà Nẵng đều giảm so với cùng kỳ 2018.

Đó là thông tin tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019, sẽ được trình Hội đồng nhân dân thành phố vào phiên họp bắt đầu từ ngày 9/7.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2019 ước tăng 6,21% so với cùng kỳ 2018, thấp hơn mức tăng trưởng 7,24% của 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó: dịch vụ tăng 7,69%, công nghiệp - xây dựng tăng 4,94%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9% và thuế sản phẩm tăng 2,31%.

Riêng về dịch vụ du lịch, Uỷ ban nhân dân thành phố cho biết, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng 6 tháng ước đạt 4.326 nghìn lượt, đạt 52,8% kế hoạch năm, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 1.821,9 nghìn lượt, tăng 26,1%. Tổng thu du lịch ước đạt 14.978 tỷ đồng, đạt 54,7% kế hoạch, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2018.

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,715 triệu lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2018 (kế hoạch tăng 9,6%), trong đó, khách quốc tế ước đạt 739 nghìn lượt, tăng 18,4% (kế hoạch tăng 10,1%).

Tuy nhiên, số ngày lưu trú bình quân của khách nội địa là 1,66 ngày/lượt, khách quốc tế là 1,98 ngày/lượt, giảm so với cùng kỳ 2018 (khách nội địa 1,8 ngày/lượt, khách quốc tế là 2,3 ngày/lượt). Điều này dẫn đến doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành 6 tháng chỉ tăng 10,6%, vượt kế hoạch đề ra song tăng thấp so với tốc độ tăng của lượt khách.

Vẫn trong lĩnh vực du lịch, Uỷ ban nhân dân thành phố đánh giá, hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm và bảo vệ môi trường du lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã tổ chức đón các đoàn Famtrip, presstrip trong nước và quốc tế đến khảo sát và tham dự DIFF, tham gia các hội chợ Travex tại Quảng Ninh và diễn đàn ATF 2019, Hội chợ ITB Berlin (Đức) năm 2019, hội nghị triển khai kế hoạch liên kết phát triển du lịch 4 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Hà Nội năm 2019.

Đà Nẵng cũng đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch 3 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam tại Hà Nội, chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản 2019, thúc đẩy hợp tác du lịch với Qatar, hỗ trợ Qatar Airways khai thác có hiệu quả đường bay trực tiếp Doha - Đà Nẵng. Trong 6 tháng đã đưa vào khai thác 6 đường bay nội địa và 1 đường bay quốc tế mới (Đà Nẵng - Chiangmai, Thái Lan).

Tính đến nay, thành phố có 31 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng với tần suất 419 chuyến/tuần và 11 đường bay nội địa với  tần suất là 654 chuyến/tuần.

Trong 6 tháng cuối năm, Uỷ ban nhân dân thành phố cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển mạnh các ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề án phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020, triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Công việc Đà Nẵng sẽ làm trong 6 tháng cuối năm còn là triển khai điều tra khảo sát khách du lịch để tính toán quy mô đóng góp của lĩnh vực du lịch trong GRDP thành phố, chuẩn bị và tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Hội chợ ITE thành phố Hồ Chí Minh, chương trình quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Hồng Kông, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Úc,...; bổ sung thêm các hoạt động xúc tiến du lịch tại Ấn Độ, Châu Âu.

Đà Nẵng xác định sẽ tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá giới thiệu điểm đến Đà Nẵng đến các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, đơn vị vận chuyển khách du lịch, khách sạn, khu điểm du lịch.

Các con số phấn đấu trong năm 2019 là tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng 9,6% so với cùng kỳ 2018, trong đó khách quốc tế tăng 10,1%; doanh thu cơ sở lưu trú tăng 10%; tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng tăng 6,9%, trong đó khách quốc tế tăng 11%; tổng thu du lịch tăng 13,8%.