11:08 23/05/2007

Khai mạc đối thoại kinh tế Trung- Mỹ

N.Hạnh

Ngày 22/5, Hội nghị Đối thoại kinh tế chiến lược Trung-Mỹ lần thứ hai đã khai mạc tại Washington (Mỹ)

Các thảo luận chính của Hội nghị sẽ tập trung vào chính sách năng lượng và cơ chế tham vấn Trung-Mỹ.
Các thảo luận chính của Hội nghị sẽ tập trung vào chính sách năng lượng và cơ chế tham vấn Trung-Mỹ.
Ngày 22/5, Hội nghị Đối thoại kinh tế chiến lược Trung-Mỹ lần thứ hai đã khai mạc tại Washington (Mỹ).

Hội nghị do Phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson đồng chủ trì cuộc đối thoại với tư cách là đại diện đặc biệt của nguyên thủ hai nước.

Dự kiến, chương trình kéo dài 2 ngày, các thảo luận chính sẽ tập trung vào chính sách năng lượng và cơ chế tham vấn Trung-Mỹ.

Trong cuộc hội đàm trước đây, hai bên đã nhất trí về nguyên tắc để thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện chính sách năng lượng Trung-Mỹ một cách toàn diện và cùng có lợi.

Hai bên đã thiết lập nhóm công tác về hợp tác năng lượng nhưng sẽ sớm nâng mức đối thoại lên cấp bộ trưởng. Bên cạnh chủ đề năng lượng, vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có vấn đề thuốc giả, cũng sẽ được thảo luận tại cuộc đối thoại này.