07:36 04/01/2013

Khi hàng hiệu bị “nhái” y như thật

An Huy

Chùm ảnh so sánh giữa nhiều sản phẩm đồ hiệu với hàng nhái do trang Business Insider giới thiệu

<br>
<br>