18:13 01/01/2015

Khi nào được bán, chuyển giao doanh nghiệp nhà nước?

Bảo Anh

Việc bán công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên không phụ thuộc vào quy mô vốn nhà nước

Ngoài việc bán, Chính phủ cũng cho phép giao hoặc chuyển giao doanh nghiệp nhà nước khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định.<br>
Ngoài việc bán, Chính phủ cũng cho phép giao hoặc chuyển giao doanh nghiệp nhà nước khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có hiệu lực từ 1/3/2015.

Theo đó, việc bán công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên không phụ thuộc vào quy mô vốn nhà nước, miễn là doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc thuộc diện cổ phần hóa trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không thực hiện cổ phần hóa được.

Nghị định nêu rõ, việc bán các đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên thuộc diện bán bộ phận doanh nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bộ phận doanh nghiệp còn lại.

Đối với giao công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên cho tập thể người lao động khi đáp ứng 3 điều kiện: Giá trị tổng tài sản ghi trên sổ kế toán dưới 15 tỷ đồng; không có lợi thế về đất đai; thuộc diện giao doanh nghiệp trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Riêng việc chuyển giao công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên phải đáp ứng 3 điều kiện: Là doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực kinh doanh chính hoặc có liên quan chặt chẽ tới ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, nhóm công ty tiếp nhận chuyển giao; không thuộc diện giải thể hoặc mất khả năng thanh toán; thuộc diện chuyển giao doanh nghiệp trong đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đáng chú ý, nghị định quy định các đơn vị không được bán lại doanh nghiệp trong thời gian quy định của hợp đồng.

Việc lựa chọn phương thức bán doanh nghiệp sẽ ưu tiên theo các hình thức: Bán đấu giá có kế thừa công nợ; bán đấu giá không kế thừa công nợ; bán thỏa thuận trực tiếp có kế thừa công nợ; bán thỏa thuận trực tiếp không kế thừa công nợ. Ưu tiên bán cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp nếu tập thể người lao động trong doanh nghiệp trả giá bằng người mua khác trong lần đấu giá cuối cùng.