21:16 05/12/2008

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán gần 200 tỷ đồng

Hoàng Vũ

Năm 2008, Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán các khoản chi chưa đúng chế độ, không hợp pháp với giá trị gần 200 tỷ đồng

Năm 2008, Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán các khoản chi chưa đúng chế độ, không hợp pháp với giá trị gần 200 tỷ đồng.

Đây là con số được Kho bạc Nhà nước công bố tại hội nghị ngành tổ chức tại Hà Nội ngày 4/12 vừa qua.

Cụ thể, năm 2008, toàn hệ thống Kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng 80.000 tỷ đồng; trong đó phát hiện trên 12.500 khoản chi của trên 4.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; đã từ chối thanh toán 70 tỷ đồng chi chưa đúng chế độ.

Trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trong năm 2008, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã giải ngân ước đạt 137.369 tỷ đồng; và qua công tác kiểm soát, các đơn vị trong hệ thống đã từ chối thanh toán các khoản chi không hợp pháp, không hợp lệ gần 125 tỷ đồng.

Về huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển thông qua trái phiếu chính phủ, đến hết năm 2008, Kho bạc Nhà nước sẽ huy động ước khoảng 40.000 tỷ đồng.

Trong công tác đảm bảo an toàn tiền tệ, toàn hệ thống đã phát hiện, thu giữ và xử lý theo quy định khoảng trên 8.000 tờ tiền giả các loại.

Trong năm 2008, qua giao dịch, cán bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước đã trả lại 26.000 món tiền thừa với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng.