21:41 08/04/2018

Khoảng cách thu nhập tại MobiFone và VinaPhone đang thu hẹp nhanh

Thủy Diệu

Mức thu nhập của nhân viên MobiFone đang bị "tụt" lại so với nhân viên VinaPhone

Mức thu nhập bình quân của nhân viên MobiFone năm 2017 là 24,6 triệu đồng (mức kế hoạch là 22,9 triệu đồng) và cao hơn mức thu nhập bình quân (thực hiện) 22,9 triệu đồng của năm 2016.
Mức thu nhập bình quân của nhân viên MobiFone năm 2017 là 24,6 triệu đồng (mức kế hoạch là 22,9 triệu đồng) và cao hơn mức thu nhập bình quân (thực hiện) 22,9 triệu đồng của năm 2016.

Mặc dù mức thu nhập bình quân của nhân viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone năm 2017 vẫn cao hơn chút ít so với thu nhập của nhân viên VinaPhone, tuy nhiên khoảng cách thu nhập giữa hai nhà mạng "anh em một thời" này đang thu hẹp lại khá mạnh.

Ngay sau khi Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone - thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) công bố báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2017, MobiFone cũng báo cáo mức lương thưởng, thu nhập bình quân của mình.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2017, MobiFone có 4.109 lao động (thấp hơn so với mức kế hoạch là 4.310 lao động). Với số lao động trên, doanh nghiệp viễn thông này có quỹ tiền lương thực hiện là hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động là 93 tỷ đồng (mức kế hoạch là 72 tỷ đồng).

Như vậy, mức thu nhập bình quân của nhân viên MobiFone năm 2017 là 24,6 triệu đồng/tháng (mức kế hoạch là 22,9 triệu đồng/tháng) và cao hơn mức thu nhập bình quân (thực hiện) 22,9 triệu đồng/tháng của năm 2016.

Mức thu nhập trên cho thấy khoảng cách thu nhập bình quân của MobiFone và VinaPhone trong năm 2017 đã thu hẹp lại khá mạnh. Năm 2016, mức thu nhập bình quân của VinaPhone chỉ là 20,2 triệu đồng/tháng, thấp hơn 2,7 triệu đồng so với MobiFone. Tuy nhiên, năm 2017, mức thu nhập bình quân của nhân viên VinaPhone đã tăng lên khá mạnh, đạt 23,2 triệu đồng/tháng và tiến gần hơn với mức thu nhập của MobiFone.

Cũng trong báo cáo của mình, MobiFone cho biết, mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý tại Tổng công ty là 59,07 triệu đồng/tháng, cao hơn tương đối so với mức thu nhập 51,3 triệu/tháng của năm 2016 (mức thu nhập của cả hai năm này đều chưa bao gồm tiền thưởng, và mức thu nhập thực hiên 2017 là số dự kiến và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Đến cuối năm 2016, số người quản lý của MobiFone có quỹ tiền lương thực hiện trong năm này là 8,3 tỷ đồng (năm 2016 là 7,3 tỷ đồng), mức tiền lương bình quân là 59,07 triệu đồng/tháng.