10:40 04/03/2018

Khoáng sản Bắc Giang bị phạt 265 triệu đồng

Hà Anh

Toàn bộ cổ phiếu của Khoáng sản Bắc Giang đã bị hủy niêm yết từ ngày 10/8/2017

Sản phẩm đồng tinh luyện của công ty.
Sản phẩm đồng tinh luyện của công ty.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang (mã BGM-HOSE) với tổng số tiền là 265 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty bị phạt 100 triệu đồng việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh chính, đóng cửa trụ sở của Công ty vào tháng 6/2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất soát xét bán niên năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016, báo cáo thường niên năm 2015, báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2016, báo cáo thường niên năm 2016, báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 1/2017, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HSX đối với: Văn bản giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính năm 2015 (14/10/2016); Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 4/2015, báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 1,3,4/2016, báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016, báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2015, báo cáo thường niên năm 2016, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015,...

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HSX đối với: Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất Quý 1,3,4/2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất kiểm toán 2015).

Đồng thời, công ty bị phạt tiếp 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể công ty công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4/2016 công ty mẹ có nội dung sai lệch tại bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính quý 4/2016 hợp nhất có nội dung sai lệch tại bảng cân đối kế toán và tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin về những người có liên quan đến người nội bộ của Công ty tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, cụ thể: không công bố thông tin về Công ty Cổ phần Khoáng sản Tam Sơn (tổ chức liên quan đến ông Đoàn Quang Ảnh là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty); Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Đô (tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Huy Quang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty đến ngày 25/8/2015); Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Anh Đức (tổ chức liên quan đến ông Phạm Hồng Thắng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty từ ngày 25/8/2015).

Phạt 20 triệu đồng do không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: năm 2016 Công ty đã công bố trên trang thông tin điện tử của HSX 08 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị nhưng không lưu giữ các Nghị quyết này.

Trước đó, HOSE công bố hủy niêm yết 45.753.840 cổ phiếu của BGM, từ ngày 10/8/2017 do công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định của HOSE.