12:06 17/01/2009

Khởi công Metro Cash & Carry thứ 9 tại Việt Nam

Tú Uyên

Ngày 16/1/2009 tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Metro Cash & Carry đã chính thức động thổ trung tâm bán sỉ Cash & Carry

Một trung tâm bán sỉ của Metro Cash & Carry tại Việt Nam.
Một trung tâm bán sỉ của Metro Cash & Carry tại Việt Nam.
Ngày 16/1/2009 tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Metro Cash & Carry đã chính thức động thổ trung tâm bán sỉ Cash & Carry.

Đây là trung tâm thứ 9 trên cả nước, được xây dựng trên diện tích bán hàng 8.000m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 20 triệu Euro (tương đương 27 triệu USD).

Dự kiến, trung tâm bán sỉ Metro Cash & Carry Biên Hòa sẽ khánh thành trong tháng 6/2009 và mở cửa 7 ngày/tuần từ 6h00 - 21h00.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm này dự kiến sẽ phục vụ khách hàng tại Đồng Nai với hơn 35.000 mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm.

Trung tâm này sẽ mang đến 270 việc làm mới và kích thích sự phát triển của ngành công nghiệp hàng tiêu dùng của vùng này vì 95% hàng hoá bán tại trung tâm được mua tại Việt Nam.

Theo ông Randy Guttery, Tổng giám đốc Metro Cash & Carry Việt Nam, việc đặt nền móng cho trung tâm bán sỉ thứ 9 này khẳng định cam kết lâu dài của Metro tại Việt Nam.