10:06 28/11/2007

Khởi công xây thương cảng Trung Quốc - ASEAN

Thu Trà

Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng "Thương cảng Trung Quốc-ASEAN" tại Vân Nam, với vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD

Theo Xinhua, Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng "Thương cảng Trung Quốc-ASEAN" tại Vân Nam.

Trung Quốc sẽ đầu tư 8,7 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,15 tỷ USD), biến thương cảng mới trở thành cảng khẩu thương mại hàng tiêu dùng công nghiệp quan trọng của Vân Nam nói riêng và cả Trung Quốc nói chung với ASEAN.

“Thương cảng Trung Quốc-ASEAN” nằm trong khu vực trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế Lạc Dương, Côn Minh (Vân Nam). Sau khi xây dựng xong, thương cảng này sẽ gồm bốn khu vực là khu triển lãm quốc tế, khu kho hàng, khu trung tâm thương mại và khu dịch vụ sinh hoạt.