15:00 23/02/2018

Khởi động dự án kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng

Thu Ngân

VietinBank đã tổ chức lễ ký kết và khởi động dự án kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng với đối tác Công ty TNHH dịch vụ thông tin NICE (NICE), Hàn Quốc

Dự án sẽ đưa VietinBank trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ nền tảng để tiến lên Phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB) - phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến theo Basel II.
Dự án sẽ đưa VietinBank trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ nền tảng để tiến lên Phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB) - phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến theo Basel II.

Tại Hà Nội, VietinBank đã tổ chức lễ ký kết và khởi động dự án kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng với đối tác Công ty TNHH dịch vụ thông tin NICE (NICE), Hàn Quốc (NICE Information Service Co., Ltd).

Dự án sẽ đưa VietinBank trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ nền tảng để tiến lên Phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB) - phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến theo Basel II.

VietinBank với vị thế tiên phong trong hiện đại hóa công tác quản trị rủi ro, đã chủ động đưa vào triển khai xây dựng mô hình theo phương pháp tiên tiến nhất theo Basel II là phương pháp nội bộ IRB từ năm 2011 và hoàn thành xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo Basel II từ năm 2013.

Trải qua các năm liên tục kiểm định nội bộ và triển khai công tác đo lường và lượng hóa rủi ro tại VietinBank đã đạt được những thành công khích lệ từng bước đưa vào triển khai các ứng dụng Use-test trong hoạt động ngân hàng.

Dự án kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng là bước đi cần thiết để đánh giá mô hình một cách độc lập, đưa ra nhận định khách quan về mức độ đáp ứng của mô hình so với tiêu chuẩn Basel, cũng như hoàn thiện hơn nữa các mô hình đáp ứng nhu cầu thực tế từ hoạt động kinh doanh.

Về mặt quản trị nội bộ, dự án sẽ đào tạo, chuyển giao nghiệp vụ về mô hình đo lường rủi ro tín dụng, thiết lập quy trình và các hướng dẫn kiểm định xuyên suốt. Tạo tiền đề để bộ phận vòng 3 (Kiểm toán nội bộ) kiểm soát đầy đủ hơn, chuyên sâu hơn đối với các nghiệp vụ liên quan đến mô hình đo lường rủi ro nói riêng và quản lý rủi ro tín dụng nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ nhận định, dự án sẽ đưa VietinBank trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ nền tảng để tiến lên Phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB), vượt trên yêu cầu hiện tại của Ngân hàng Nhà nước về tuân thủ theo phương pháp tiếp cận cơ bản (SA) theo Thông tư 41/2016.

Trải qua quá trình đấu thầu quốc tế rộng rãi, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, VietinBank đã lựa chọn được nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn là Công ty TNHH dịch vụ thông tin NICE. Đây là đơn vị tư vấn có uy tín và danh tiếng trong triển khai kiểm định mô hình nói riêng và tuân thủ các yêu cầu của Basel nói chung tại khu vực châu Á.

Phát biểu tại Lễ ký kết ông Shim Eui Yong - Tổng giám đốc NICE cho biết: Kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng tại VietinBank là dự án quan trọng của NICE tại Việt nam. Với năng lực và kinh nghiệm đã có, NICE cam kết sẽ tập trung nguồn nhân lực tốt nhất để cùng VietinBank triển khai thành công dự án.